Comuna Ardusat este situată în Depresiunea Baia Mare fiind constituită dintr-o succesiune de nivele netede și largi, precum lunci, terase și glacisuri piemontane etajate între 150 – 300 m. Pe teritoriul comunei Ardusat este prezentă câmpia joasă sub 200 m care cuprinde luncile largi ale râului Someș, cotele de nivel frecvente în luncă fiind de cca 150 – 152 m. Diferența de nivel între extremitățile sud și nord ale teritoriului administrativ este de 5 m (pe o lungime de 8 km)

Prezentare 5 din 7 Itemi

Toggle Filters
Numar
Sortare dupa
Ordine

Comuna Ardusat este situată în Depresiunea Baia Mare fiind constituită dintr-o succesiune de nivele netede și largi, precum lunci, terase și glacisuri piemontane etajate între 150 – 300 m.

Poliția română face parte din ministerul afacerlor interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și…

Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii Categorii de beneficiari: – copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti; – copii şi tineri…

Compania Națională Poșta Română S.A. (Poșta Română) este operatorul național de servicii poștale și de curierat din România, furnizor unic de serviciu universal pe întreg teritoriul țării, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor și standarde…