Adresa & Contact

Adresa noastra

Str. Vasile Lucaciu nr. 72, Baia Mare

GPS

47.6622171, 23.5969537

Telephone

Spitalul de Boli Infecţioase și Psihiatrie Baia Mare s-a înfiinţat ca unitate sanitară de specialitate cu personalitate juridică la data de 31 martie 1981, furnizând servicii medicale în specialitățile: boli infecțioase, dermatovenerologie și psihiatrie. Este o unitate medicală complexă, care rezolvă afecțiuni ce reprezintă probleme majore de sănătate publică: boli infecțioase, inclusiv HIV/SIDA, boli cu transmitere sexuală, tulburări psihice.

Spitalul are în structură 135 de paturi pentru spitalizare continuă și 15 paturi pentru spitalizare de zi, oferind condiţii hoteliere cu un grad ridicat de confort. secţiile boli infecţioase şi dematovenerologie funcţionează într-o unitate monobloc, iar secţia psihiatrie și Centrul de Sănătate Mintală funcționează în sistem pavilionar, separat de secțiile cu profil infecțios.

Activitatea Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie este asigurată în prezent de un număr de 196 de angajaţi. Echipa medicală cu înaltă pregătire profesională, experienţă în domeniu, îşi canalizează eforturile pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite pacienţilor.

Spitalul are implementat și menține Sistemul de Management al Calității Mediului, Sănătatii şi securității ocupaţionale și al Activității de alimentație publică conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, SR EN OHSAS 18001:2008 şi SR EN ISO 22000:2005.

În urma evaluării în vederea acreditării în ciclul II 2017, Comisia de evaluare A.N.M.C.S. a apreciat unitatea sanitară ca fiind ”un adevărat spital european”.

Certificatul de Acreditare obținut atestă conformarea cu principiile care stau la baza standardelor și referințelor privind Managementul Strategic și Organizațional, Managementul Clinic, Etica Medicală și Drepturile Pacientului.

Misiunea Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare este de a acorda servicii medicale de calitate, de a contribui la satisfacerea nevoii de sănătate a populaţiei, având ca principal obiectiv plasarea permanentă a pacienţilor în centrul atenției.

Secția Boli infecțioase oferă în regim de spitalizare continuă, de zi şi ambulatoriu, servicii medicale care acoperă întreaga patologie infecțioasă: respiratorie, digestivă, infecțioasă cu punct de intrare tegumentar.

Secţia Dermatovenerologie asigură asistența medicală în patologia dermatovenerologică și monitorizarea activității medicale specifice: terapia pentru psoriazis vulgar și vitiligo, terapia acneei, terapia ulcerului de gambă, terapia vergeturilor și a cicatricilor.

Secţia Psihiatrie acuţi asigură asistență medicală în domeniul sănătății mintale, tratarea afecţiunilor acute și reacutizărilor, urgențelor psihiatrice, stabilire şi confirmare de diagnostic psihiatric, psihoterapie.

Centrul de sănătate mintală (CSM) este parte integrată în structura organizatorică a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare și asigură servicii medicale preventive, curative, de recuperare pentru o patologie psihiatrică complexă, atât în regim ambulatoriu cât și prin internare în staționarul de zi, care dispune de 50 de locuri.

Activitatea secţiilor este completată de laboratorul de analize medicale, farmacia cu circuit închis şi susţinută cu dotări tehnice moderne.