Adresa & Contact

Adresa noastra

Str. Victoriei 76, Baia Mare

GPS

47.659305097834, 23.565016711723

Facultatea de Ştiinţe prin varietatea domeniilor de competentă pe care le abordează: Biologie, Chimie, Inginerie alimentară, Matematică, Informatică, Management, Administrarea afacerilor, Cibernetică, Statistică şi Informatică economică, asigură realizarea unui învaţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare. In cadrul Facultătii functioneaza 9 programe de studii masterale şi un program de studii doctorale.

Facultatea de Ştiinţe participă la programe europene cu specific educaţional: SOCRATES, ERASMUS şi CEEPUS şi de asemenea este implicată in diverse proiecte de cercetare nationale şi internationale.

Facultatea de Ştiinţe urmăreşte să pună în concordantă obiectivele sale academice cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă, transparenţă, eficienţă şi responsabilitate, pe calitatea învăţământului superior.

Istoric

În 1961 s-a înfiinţat Institutul Pedagogic de 3 ani, cu 3 facultăţi: Matematică, Filologie şi Ştiinţe Naturale şi Agricole, primul pas spre dezvoltarea învăţământului universitar băimărean.
În 1 octombrie 1974 s-a înfiinţat Institutului de Învatamânt Superior, cu două facultăţi: Facultatea de Învăţământ Pedagogic şi Facultatea de Învăţământ Tehnic.
În 1991 se formează Facultatea de Litere şi Ştiinţe în noua Universitate din Baia Mare, reorganizată.
În 1996, cele două facultăţi devin unităţi de sine stătătoare în cadrul Universităţii de Nord Baia Mare.
Studiile universitare de doctorat în domeniul Matematică se organizează începând din anul 2005