Adresa & Contact

Adresa noastra

Nr. 470, Sălsig

GPS

47.519678744496, 23.299813270569

Telephone

Tip serviciu social: centru rezidenţial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii

Categorii de beneficiari:
– copii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti;
– copii şi tineri abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi.

Activităţi desfăşurate ȋn cadrul serviciului social:
• găzduire şi ȋngrijire;
• sprijin emoţional şi consiliere;
• educare şi formare;
• socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului liber;
• asistenţă socială şi suport specializat ȋn vederea reintegrării familiale/sociale.

Capacitatea serviciului social: clădirea are o suprafaţă de 287 mp, este ȋn comodat (proprietatea HHC Romȃnia) şi are 12 locuri.

Resurse umane:
– personal de conducere: 1 şef centru (coordonează 3 servicii sociale);
– personal de specialitate: 5 pedagogi sociali.

Finanţare serviciu social: bugetul de stat, donaţii / sponsorizări.